2017 ෆේස්බුක් පැමිණිලි 3400 ක්

Thursday, 21 December 2017 - 11:00

2017+%E0%B7%86%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+3400+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
2017 වසර තුළ ෆේස් බුක් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 3400 ක් ලැබී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය පවසනවා.

එහි ප්‍රධාන තොරතුරු ආරක්ෂක ඉංජිනේරු රොෂාන් චන්ද්‍රගුප්ත හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී කියා සිටියේ ඉන් වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත්තේ ෆේස්බුක් ගිණුම්වල ඡායාරූප වෙනස් කිරීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි බවයි.