හම්බන්තොට වරාය විකුණූ මුදල් කෝ ?

Sunday, 24 December 2017 - 19:01

%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%96+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9D+%3F
හම්බන්තොට - මාගම්පුර වරාය චීනයට පවරා ලබා ගත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 292ක මුදල මහා භාණ්ඩාගාරයේ නමින් මහබැංකුවේ පවතින විශේෂ ගිණුමට පසුගිය සිකුරාදා වන විටත් බැර කර නොමැති බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය චෝදනා කරනවා.

එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මේ බව කියා සිටියේ කොළඹ අද (24) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.