සැමට ආඩම්බරයක් වෙමින් දිවයිනේ විශිෂ්ඨයන් වූ සුපිරි හපනුන් (ඡායාරූප)

Thursday, 28 December 2017 - 10:36

%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මෙවර උසස්පෙළ විභාගයෙන් ගණිත අංශයේ දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිවූයේ යාපනයටයි.

යාපනයේ පේදුරුතුඩුව හාර්ට්ලි විද්‍යාලයේ ශ්‍රීධරන් තුවාරකන් ශිෂ්‍යයා මෙලෙස ගණිත අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

මෙම සිසුවා යාපනය පේදුරුතුඩුව ප්‍රදේශයේම පදිංචි ශිෂ්‍යයෙක්.

ගණිත අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය යාපනය පේදුරුතුඩුව හාර්ට්ලි විද්‍යාලයේ ශ්‍රීධරන් තුවාරකන් සිසුවා.

වාණිජ අංශයෙන් දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකරගත් මාතර සුජාතා විද්‍යාලයේ දුලානි රසාන්තිකා සිසුවිය.ජීව විද්‍යා අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකරගත් මාතර සුජාතා විද්‍යාලයේ දිලිනි සඳුනිකා සිසුවිය.


 


( ඡායාරූප - මාතර අදීශ ආරියතිලක / දිනසේන රතුගමගේ / යාපනය කැමිලස් )