උදයංග වීරතුංග පිළිබද ඉදිරි විමර්ශන සදහා පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් හෙට අබුඩාබියට

Tuesday, 06 February 2018 - 19:34

%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%82%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%9C+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%AF+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ඩුබායි හිදී ජාත්‍යන්තර පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනුණු රුසියාවේ හිටපු තානාපති උදයංග වීරතුංග පිළිබද ඉදිරි විමර්ශන සදහා හෙට දිනයේදී නිලධාරීන් පිරිසක් අබුඩාබි බලා පිටත්ව යන බව අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා 

- රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමින් සිදුවන ක්‍රියාවලියක් මේක. මේ නිලධාරීන් අදාළ සාකච්ඡා පැවැත්වීමත් උදයංග වීරතුංග සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකිරීමත් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමින් සාකච්ඡා කිරීමටත් නියමිතව තිබෙනවා.