ඩෙංගු තුරන් කිරිමේ නව ව්‍යාපෘතිය ඇරඹේ

Wednesday, 07 February 2018 - 16:10

%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
වොල්බැකියා නැමති බැක්ටිරියාව යොදා ඩෙංගු මදුරුවන් තුරන් කිරිමේ වැඩ පිලිවෙලේ මුලික කටයුතු අද ආරම්භ කෙරුනා.

ඒ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් විශ්ව විද්‍යාලය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අතර ඇති කරගත් ගිවිසුමකට අනුවයි.

මෙම කටයුත්ත සදහා ඔස්ට්‍රේලියානු රජය මුල්‍යාධාර සපයනවා.

ඒ අනුව ඉදිරි මාස 12 තුළ  කොළඹ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ තුනකට මෙම බැක්ටීරියාව මුදාහැරෙනු ඇති.