රාජ්‍ය බැංකුවක ATM යන්ත්‍රය බිඳ මුදල් ලබාගැනීමට තැත් කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

Wednesday, 07 February 2018 - 17:05

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A+ATM+%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B3+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
තලාතුඔය නගරයේ පිහිටි රාජ්‍ය බැංකුවක ඒ.ටී.එම්. යන්ත්‍රය බිඳ මුදල් ලබාගැනීමට තැත් කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

පොලීසිය පැවසුවේ ඔහු මෙහිදී අදාළ ඒ.ටී.එම්. යන්ත්‍රයට දැඩි ලෙස හානි සිදුකර ඇති බවයි.

ඒ බව අදාළ රාජ්‍ය බැංකුවේ ආරක්ෂක කැමරාවේද සටහන් වී තිබෙනවා.

මෙම පුද්ගලයා එම රාජ්‍ය බැංකුව පිහිටි ගොඩනැගිල්ලේම ජංගම දුරකථන අලූත්වැඩියා කිරීමේ ආයතනයක සේවකයෙකු බවටයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.