ඉන්දීය ධීවරයින් 7 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

Thursday, 08 February 2018 - 17:14

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+7+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
මෙරට මුහුදු සීමා උල්ලංඝනය කරමින් ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ ඉන්දීය ධීවරයින් 7 දෙනෙකු නාවික හමුදාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඉන්දියාවේ - රාමේෂ්වරන් සිට පැමිණි ධීවර කණ්ඩායමක් ඊයේ මෙලෙස කච්චතිව් හා තලෙයිමන්නාරම මුහුදු ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සදහන්.