බදුල්ලේ සහ කළුතර ඡන්ද පෙට්ටි බෙදා අවසන්

Friday, 09 February 2018 - 17:04

%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 18ක ඡන්ද විමසීමට අදාළ ඡුන්ද පෙට්ටි සියල්ල මේ වන විට ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ලැබී තිබෙනවා.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී නිමල් අබේසිරි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ මේ වන විටත් ඡන්ද විමසීමට අදාළ කටයුතු ඉතා සාමකාමීව සිදුවන බවයි.

මේ අතර, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලූම ඡුන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ඡන්ද පෙට්ටි ලැබී ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී යූ.ඩී.සී. ජයලාල් කියා සිටියේ.

මේ අතර උතුර පළාතේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ඡන්ද පෙට්ටි බෙදා හැරීම සාමකාමීව සිදුව තිබෙනවා.

හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව උතුර පළාත තුළ මේ දක්වා කිසිදු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් වාර්තා වී නොමැති බවයි.

මේ අතර, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සඳහා ඡන්ද පෙට්ටි සහ නිලධාරීන් ප්‍රවාහනය කිරීම ද මේ වන විට අවසන් වී තිබෙනවා.