පළාත් පාලන ආයතන 10ක ජය පොහොට්ටුවට - 5ක් දෙමළ සන්ධානයට

Sunday, 11 February 2018 - 7:33

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1+10%E0%B6%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+-+5%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7
පලාත් පාලන ආයතන 340ක් සඳහා ඊයේ පැවැති ඡන්ද විමසීමේදී පළාත් පාලන ආයතන 18ක මේ වන විට ප්‍රතිඵල නිකුත් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව පළාත් පාලන ආයතන 9 ක ජය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමිව ඇති අතර පළාත් පාලන ආයතන 5ක ජය හිමිව ඇත්තේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයට යි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිව ඇති පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව 2ක්.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට එක් පළාත් පාලන ආයතනයක ජය හිමි වුණා.

පළාත්පාලන ආයතන රැසක මේ  වන විට ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙමින් පවතිනවා.

පළමු නිළ ප්‍රතිඵලය නිකුත් කෙරුණේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ මාන්තෙයි නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාවට අදාලවයි.

එහිදී ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය ඡන්ද 1836 ක් ලබාගනිමින් ආසන 6 ක් හිමිකර ගත්තා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 1505 ක් ලබාගනිමින් ආසන 4 ක් හිමිකරගත් අතර, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්ද 523 ක් ලබාගනිමින් ආසන දෙකක්  ලබාගත්තා.

ඊ.පී.ඩී.පී. සංවිධානය ඡන්ද 192 ක් ලබාගනිමින් එක් ආසනයකට හිමිකම් කියනු ලැබුවා.

අම්බලන්ගොඩ නගර සභාව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයගත්තේ ඡන්ද 6698 ක් ලබාගනිමින්.

ඔවුන් හිමිකරගත් ආසන සංඛ්‍යාව 10 ක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4260 ක් ලබාගනිමින් ආසන 6 ක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡුන්ද 1796 ක් ලබා ගනිමින් හිමිකරගත් ආසන සංඛ්‍යාව 3 ක්.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්ද 1062 ක් ලබාගනිමින් ආසන 2 ක් හිමිකර ගත්තා.

ඡුන්ද 8621 ක් ලබාගනිමින් මාතර - කිරින්ද - පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ  ජයගත්තා.

ඔවුන්ට මන්ත්‍රී ධුර 7 ක් හිමවූ අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 3417 ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ධුර 3 ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 928 ක් ලබාගනිමින් හිමිකරගත්  මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව එකක්.

 කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන දෙකක මුලතිව්, වවුනියාව සහ අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්කයන් හි පළාත් පාලන ආයතන 3ක නිල ප්‍රතිඵල නිකුත් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කිලිනොච්චි - පූනාකරී ප්‍රාදේශීය සභාව ඡන්ද 5807 ක් ලබාගනිමින් ජයගෙන ඇත්තේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයයි.

ඔවුන් මන්ත්‍රී ධුර 11 ක් හිමිකරගෙන ඇති අතර, ඡන්ද 2429 ක් ලබාගත් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් මන්ත්‍රී ධුර 04 ක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

ඡන්ද 1260 ක් ලබාගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ඡුන්ද 945 ක් ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මන්ත්‍රී ධුර දෙක බැගින් ලබාගත්තා.

ඊ.පී.ඩී.පී. සංවිධානය එක් මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමිකර ගත්තේ ඡුන්ද 871 ක් හිමිකර ගනිමින්.

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පච්චිලෙයිපල්ලි ප්‍රාදේශීය සභාවද ඡන්ද 2953 ක් ලබාගනිමින් ජයග්‍රහණය කළේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයයි.

ඔවුන්ට මන්ත්‍රී ධුර 06 ක් හිමි වූ අතර, ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ඡන්ද 2070 ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ධුර 04 ක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

ඡන්ද 651 ක් හිමිකරගත් අකිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්‍රසය සහ ඡුන්ද 465 ක් ලබාගත් ඊ.පී.ඩී.පී. සංවිධානයට මන්ත්‍රී ධුර එක බැගින් හිමිවුණා.

ඡන්ද 330 ක් ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටද එක් මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමිව තිබෙනවා.   

ඡන්ද 6292 ක් හිමිකර ගනිමින් මුලතිව් - මුහුදුබඩපත්තු ප්‍රාදේශීය සභාවද ජය ගත්තේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයයි.

ඔවුන්ට එහිදී මන්ත්‍රී ධුර 09 ක් හිමිවුණා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡුන්ද 2833 ක් ලබාගත් අතර, ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ඡන්ද 2636 ක් හිමිකර ගත්තා.

ඔවුන්ට එහිදී මන්ත්‍රී ධුර 03 බැගින් හිමිව තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ, ඊ.පී.ඩී.පී. සංවිධානය මන්ත්‍රී ධුර දෙක බැගින් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

එහිදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, අකිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්‍රසය සහ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය එක් මන්ත්‍රී ආසනය බැගින් ලබාගත්තා.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අඩ්ඩාලච්චේනෙයි ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ප්‍රතිඵලයට අනුව එහි ජයග්‍රහණය හිමිවුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි.

ඔවුන් ඡුන්ද 11,361 ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 08 ක් හිමිකරගෙන ඇති අතර, ජාතික කොංග්‍රසය ඡන්ද 7,453 ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 06 ක් ලබාගත්තා.

සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය ඡන්ද 4,384 ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 03 ක් සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 779 ක් ලබාගනිමින් එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

වව්නියාව දකුණ ප්‍රාදේශීය සභාව ඡන්ද 3916ක් ලබා ගනිමින් ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුණා.

ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වූ මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 8ක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 2178ක් ලබා ගනිමින් ආසන 4ක් හිමි කරගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්ද 1223ක් ලබා ගනිමින් ආසන 2ක් හිමි කර ගත්තා.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ස්වාධීන කණ්ඩායම් එක සහ දෙක එක් මන්ත්‍රී ආසනය බැගින් හිමිකරගෙන ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කළේ.

මඩකලපුව - මන්මුනෙයි - නිරිත ප්‍රාදේශීය සභාව ඡන්ද 5304ක් ලබා ගනිමින් ජය ගැනීමට ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය සමත් වුණා.

ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වූ මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 6ක්.

දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්ද 2718ක් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 2706ක් ලබා ගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 3 බැගින් හිමිකරගෙන ඇති අතර, ටී.එම්.වී.පී. පක්ෂය ඡන්ද 1218ක් ලබා ගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 2ක් හිමි කර ගත්තා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් එක් මන්ත්‍රී ධුරය බැගින් හිමි කරගෙන තිබෙනවා.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වනාත විල්ලූව ප්‍රාදේශීය සභාව ඡන්ද 3924ක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජය ගත් අතර ඔවුන්ට එහිදී හිමි වූ මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 6ක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡුන්ද 2826ක් ලබා ගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 5ක් හිමි කර ගත්තා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, මුස්ලිම් කොංග්‍රසය සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 1 මන්ත්‍රී ධුර 2 බැගින් හිමි කරගෙන ඇති අතර ස්වාධීන කණ්ඩායම් දෙක, එක් මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමි කර ගත්තා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රජ්ගම - ප්‍රාදේශීය සභාව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජය ගත්තේ ඡන්ද 24,507ක් ලබා ගනිමින්.

එහිදී ඔවුන්ට මන්ත්‍රී ආසන 17ක් හිමි වුණා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 10251ක් ලබා ගනිමින් මන්ත්‍රී ධුර 6ක් සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 5636ක් ලබා ගනිමින් මන්ත්‍රී ධුර 3ක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ජනසෙත පෙරමුණ සහ එක් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් මන්ත්‍රී ධුර 1 බැගින් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තංගල්ල නගර සභාවේ ඡන්ද 2248ක් ලබා ගනිමින් පොදුජන පෙරමුණට හිමි වූ අතර එහිදී ඔවුන්ට හිමි වූ ආසන සංඛ්‍යාව 7ක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය එහි දෙවන ස්ථානයට පත්වූ අතර ඔවුන්ට ද මන්ත්‍රී ධුර 7ක් හිමිව තිබෙනවා.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට එහි ආසන දෙක බැගින් හිමි වුණා.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාව ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජය ද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හිමි කර ගත්තේ ඡන්ද 6941ක් ලබා ගනිමින්.

එහිදී ඔවුන්ට ආසන 11ක් හිමි වුණා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආසන 5ක්, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ආසන 2ක් සහ එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණට සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් සන්ධානයට එක් මන්ත්‍රී ධුරය බැගින් හිමිවුණා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බලපිටිය - ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජය ඡන්ද 20,744ක් ලබා ගනිමින් පොදුජන පෙරමුණට හිිමි වූ අතර එහිදී ඔවුන් ලබාගත් මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 18ක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආසන 8ක් හිමි වූ අතර, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ආසන 3ක් හිමි වුණා.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් දෙකට ආසන දෙක බැගින් හිමි වූ අතර, ස්වාධීණ කණ්ඩායම් එකට එක් ආසනයක් හිමි වුණා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව ද පොදුජන පෙරමුණ ජය ගත්තේ ආසන 13ක් හිමි කර ගනිමින්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එහි ආසන 5ක් හිමි වූ අතර, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ආසන 2ක්  හිමි වුණා.

එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ස්වාධීණ කණ්ඩායම් එක සහ දෙක එක් මන්ත්‍රී ධුරය බැගින් හිමි කරගෙන තිබෙනවා.  

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි වූයේ මන්ත්‍රී ආසන 9ක් හිමි කර ගනිමින්.

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයට ආසන 7ක් සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මෙහිදී ආසන 5ක් හිමි වුණා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එක් ආසනය බැගින් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

මොණරාගල - තණමල්විල ප්‍රාදේශීය සභාව මන්ත්‍රී ධුර 20ක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජය ගත් අතර එහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගත් මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව 7ක්.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රී ධුර 3 බැගින් හිමි කර ගත්තා.

ස්වාධීන කණ්ඩායම් එක සහ දෙක එක් මන්ත්‍රී ධුරය බැගින් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

මේ අතර, මීට ටික වේලාවකට පෙර මොණරාගල - මඩුල්ල, කිලිනොච්චිය - කරච්චි, වව්නියාව - වෙන්ගලසෙට්ටිකුලම්, ගාල්ල - බෝපේ - පෝද්දල යන ප්‍රාදේශීය සභාවල මෙන්ම හම්බන්තොට නගර සභාවේ ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඊට අමතරව අම්පාර, ඉරක්කමම්, බඩල්කුඹුර සහ කරන්දෙනිය ප්‍රාදේශීය සභාවල ද බණ්ඩාරවෙල නගර සභාවේ ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරුණා.

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව ඉදිරියෙන් සිටින පක්ෂ මෙන්න