හැටන් දික්ඔයට කම්කරු කොංග්‍රස් - පොදුජන පෙරමුණු සන්ධානයක්

Sunday, 11 February 2018 - 13:09

%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%94%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හැටන් දික්ඔය නගර සභාව සදහා ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එක්වී කටයුතු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය හැටන් - දික්ඔය නගර සභාවේ ආසන 2 ක් සහ ප්‍රසාද මන්ත්‍රී ධුර දෙකක් හිමිකරගෙන සිටිනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ද ලබා ගත් ඡන්ද ප්‍රතිශතය අනුව ප්‍රසාද මන්ත්‍රී ධුර 2 ක් හිමිකර ගත්තා.

මේ අනුව, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය හැටන් - දික්ඔය නගර සභාවේ සහ නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය ලබා ගැනීම සදහා එක්වීමට තීරණය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.