ඉරාන තානාපති නිල නිවසේ ගින්නක්

Monday, 12 February 2018 - 13:52

%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ - තර්ස්ටන් විදුහල් ක්‍රීඩාංගනය අසල පිහිටි ඉරානා තානාපති නිල නිවසේ අද දහවල් ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.

ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවීමේ රථ දෙකක් එම ස්ථානයට යොමුකළ බවයි.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ.