නිකුත් නොවූ පළාත් පාලන ආයතන 13ක ප්‍රතිඵල, ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවට

Tuesday, 13 February 2018 - 11:02

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1+13%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
පසුගිය 10 වන දා පැවැති මැතිවරණයට අදාළව පමා වූ පළාත් පාලන ආයතන 13ක ප්‍රතිඵල ඊයේ නිකුත් කර තිබෙනවා.

මැතිවරණ කොමිසමේ ප්‍රකාශකයෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ අදාළ ප්‍රතිඵල රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මේ වන විට යළි මාධ්‍ය වෙත දැනුම් දීම සඳහා නිකුත් කර ඇති බවයි.

ආනමඩුව, රිදීමාලියද්ද, පාතදුම්බර, මහව, කෝරළේපත්තු, තුනුක්කායි, වලිකාමම් - උතුර, මන්මුනෙයි - බටහිර ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතන 13ක ඡන්ද ප්‍රතිඵල පෙරේදා නිකුත් වූයේ නැහැ.

මේ අතර, පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළව මැතිවරණයේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ හෝ ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිඵලයක් නිකුත් නොකරන බව මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කළා.

පවතින නීතියට අනුව එවැනි ප්‍රතිඵලයක් නිකුත් කිරීමට කොමිසමට බලයක් නොමැති බවයි එහි ප්‍රකාශකයෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.

එම නිකුත් වූ ප්‍රථිපල අනුව පළාත් පාලන ආයතන 11ක ඡන්ද ප්‍රථිපල පහතින්.