දකුණු අප්‍රිකාවේ ජනාධිපති ධුරයට සිරිල් රමෆෝසා

Thursday, 15 February 2018 - 19:34

%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%86%E0%B7%9D%E0%B7%83%E0%B7%8F
දකුණු අප්‍රිකාවේ ජනාධිපති ධුරයේ මෙතෙක් උප ජනාධිපති ධුරය දැරූ සිරිල් රමෆෝසා දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ ඊයේ ජේකොබ් සූමා සිය ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමගයි.