දියර කිරි ලීටර් 10,000 ක් ප්‍රවාහනය කළ බවුසරයක් කොටගලදී පෙරළේ

Friday, 16 February 2018 - 8:48

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+10%2C000+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B7%9A
දියර කිරි ලීටර් 10,000 ක් ප්‍රවාහනය කළ බවුසරයක් පෙරලීයාමෙන් අවහිර වී තිබූ හැටන් - කොටගල ප්‍රධාන මාර්ගය මේ වනවිට යළි විවෘත වී තිබෙනවා.

පොලීසිය සදහන් කළේ දිඹුල බෝගහවත්ත ප්‍රදේශයේ සිට මුල්ලේරියාව දක්වා දියර කිරි ප්‍රවාහනය කළ බවුසරයක් ඊයේ (15) රාත්‍රියේ මෙලෙස අනතුරට ලක්වී ඇති බවයි.

අධික බෑවුමක් සහිත ස්ථානයකින් බවුසරය ගමන් කිරීමේදී එය මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන මෙම අනතුර සිදුව තිබෙනවා.