වෙළඳසැලකට ආ අමුතු හොරා (CCTV දර්ශන)

Friday, 16 February 2018 - 17:59

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%86+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%28CCTV+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%29
අම්බලන්තොට නගරයේ පිහිටි වෙළෙඳ සැළකට සොරෙන් ඇතුළු වූ පුද්ගලයෙකු එහි මුදල් යන්ත්‍රය කඩා රුපියල් ලක්ෂ 7 ක් වටිනා මුදල් සහ චෙක්පත් සොරාගෙන තිබෙනවා.

පසුගිය 9 වැනිදා රාත්‍රි කාලයේ සිදුවූ මෙම සොරකම  එම වෙළඳසැලේ සවිකර තිබූ ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතියේ මෙලෙස සටහන්ව වී තිබුණා.

එම CCTV දර්ශන පහතින්.