"හිරු" රාත්‍රී 9.30 ප්‍රවෘත්ති විකාශය අද සිට රාත්‍රී 9.55ට

Monday, 19 February 2018 - 12:07

%22%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%22+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+9.30+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+9.55%E0%B6%A7
සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ප්‍රවෘත්ති විකාශය, පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන "හිරු" රාත්‍රී 9.30 ප්‍රවෘත්ති විකාශය අද (19) සිට රාත්‍රී 9.55ට බලාපොරොත්තු වන්න.දියණිය ඝාතනය කළ පියාට මරණ දඩුවම
Tuesday, 04 August 2020 - 19:05

තම දියණිය ඝාතනය කළ පියාට නුවරඑළිය මහා අධිකරණ විනිසුරු ප්‍රමිල... Read More

අල්ලස් ලබා ගත් ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාල සහායකවරයෙකුට සිරදඬුවම්
Tuesday, 04 August 2020 - 18:58

ඉඩමක් පවරා ගැනීම සඳහා ලිපියක් සකස් කරදීමට රුපියල් 2000 ක අල්ලස්... Read More

දඹුල්ලේ සම්භාහන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් වටලයි
Tuesday, 04 August 2020 - 18:53

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් සම්භාහන මධ්‍යස්ථාන සඳහා අවසර ලබාදී... Read More