විදුහල්පති නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළු නතර කෙරේ

Tuesday, 20 February 2018 - 14:53

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් සංවිධානය කරණු ලබන විදුහල්පති නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළු තාවකාලිකව නතර කිරීමට එම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, එවැනි වැඩමුළුවකට සහභාගිවූ හම්බන්තොට සුචී ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිනිය හදිසි අනතුරකින් මියයෑම සම්බන්ධයෙන් වන පරීක්ෂණ අවසන් වනතුරුයි.

අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් සිද්ධියට අදාළ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශ ලේකම් සුනිල් හෙට්ටිආරච්චිට උපදෙස් ලබාදී  තිබෙනවා.