බොරැල්ලේ වෙඩිතැබීමකින් පුද්ගලයෙකුට තුවාල

Tuesday, 20 February 2018 - 18:54

%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD
බොරැල්ල කොටා පාරේ වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිබෙනවා.

මෙම වෙඩිතැබීම හේතුවෙන් පුද්ගලයෙකු තුවාල ලබා ඇති බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ.