ගෑස් මිල වැඩි කිරීමට ඉල්ලීම් ලැබී ඇති බව විෂයභාර ඇමති කියයි

Tuesday, 20 February 2018 - 21:09

%E0%B6%9C%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%93+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවුවහොත් ගෑස් මිල වැඩි කිරීමට අවසර ලබාදෙන බව කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් ප්‍රකාශ කළා.

කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු කියා සිටියේ ගෑස් සමාගම් මිල වැඩිකිරීම සඳහා කළ ඉල්ලීම තමන් වෙත ලැබී ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් මෙතෙක් ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට තීරණයක් ගෙන නොමැති බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.