කොළඹ පුරහල අවට මාර්ගවල රථ වාහන තදබදයක් (ඡායාරූප)

Wednesday, 21 February 2018 - 14:45

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහිව ආරම්භ කර ඇති විරෝධතා පා ගමන හේතුවෙන් මේ වනවිට පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

සයිටම් විරෝධී සිසු ජන ව්‍යාපාරය විසින් අද දහවල් මෙම විරෝධතා පා ගමන ආරම්භ කළේ කොළඹ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටින්.