සයිටම් විරෝධී පා ගමන හේතුවෙන් කොළඹ - කොටුව අවට රථවාහන තදබදයක්

Wednesday, 21 February 2018 - 16:02

%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+-+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහිව ආරම්භ කර ඇති විරෝධතා පා ගමන හේතුවෙන් මේ වනවිට කොළඹ - කොටුව අවට ප්‍රදේ්ශවල රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

විරෝධතාව හේතුවෙන්ගාලූ මුවදොර මාර්ගය ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා දැමුණා.

මෙම පා ගමන සංවිධාන කර ඇත්තේ සයිටම් විරෝධී සිසු ජන ව්‍යාපාරයයි.