මොහාන් පීරිස්ට එරෙහි කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ අල්ලස් නඩුව විභාගයට අතුරු තහනමක්

Monday, 26 February 2018 - 14:43

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කර තිබූ නඩුව විභාග කිරීම අත්හිටුවාලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

අල්ලස් කොමිසම විසින් ඔහුට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ද නඩුවක් ගොනු කර ඇති අතර, එය විභාග කර අවසන් කරන තුරු එම අතුරු තහනම බලපැවැත්වෙනු ඇති.

හිටපු අගවිනිසුරුවරයා විසින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස සිදුකළ ඉල්ලීමක් සලකා බලමිනුයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ.