ලහිරු වීරසේකරට සහ පුජ්‍ය ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද හිමිට ඇප හිමිවෙයි

Wednesday, 28 February 2018 - 12:33

%E0%B6%BD%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%A7%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B4+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අධිකරණ නියෝග කඩකිරීමේ චෝදනාවට රිමාන්ඩ් කර සිටි අන්තරේ කැඳවුම්කරු ලහිරු වීරසේකර හා පුජ්‍ය ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද හිමිට ඇප ලබා දී තිබෙනවා.