වැඩිම වර්ෂාපතනය ත්‍රිකුණාමලයට

Thursday, 01 March 2018 - 15:01

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7
උදෑසන 8.30 න් අවසන් වූ පැය 24 ක කාලය තුළ උපරිම වර්ෂාපතනය ත්‍රිකුණාමලයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා.

එය මිලිමීටර් 99 යි දශම 2 ක් ලෙස සටහන් වී ඇති බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

මීට අමතරව, මඩකලපුව, පොලොන්නරුව සහ කොළඹ යන දිස්ත්‍රික්කවලට ද ගිගුරුම් සහිත වැසි ලැබී ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයෙන් උපරිම උෂ්ණත්වය වාර්තා වී ඇති අතර, එය සෙල්සියස් අංශක 33 යි දශම 8 ක්.