තඹූත්තේගමදී අත්අඩංගුවට ගත් 51 දෙනාට ඇප

Monday, 05 March 2018 - 11:55

%E0%B6%AD%E0%B6%B9%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+51+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B4
තඹූත්තේගම ගොවි විරෝධතාවයට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත් 51 දෙනාට තඹුත්තේගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද (05) ඇප නියම කර තිබෙනවා.