හිටපු ජනාධිපති ආරක්ෂක නිලධාරියාට රුපියල් දහස බැගින් දඩ

Wednesday, 07 March 2018 - 6:24

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%A9
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු වූ නෙවිල් වන්නිආරච්චි වසර 5 කට අදාළව වත්කම් හා බැරකම් ඉදිරිපත් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පනවා තිබූ නඩු 5 කට ඔහු වරද පිළිගැනීම හේතුවෙන් එක් නඩුවකට රුපියල් දහස බැගින් දඩ නියම කෙරුණා.