නිරිතදිග ඇමරිකාව ගුවන් ගමන් 2000ක් අවලංගු කරයි

Thursday, 08 March 2018 - 8:56

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+2000%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
නිරිතදිග ඇමරිකාවට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ගුවන් ගමන් වාර 2000ක් පමණ තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ, එම ප්‍රදේශයට බලපා ඇති හිම කුණාටු තත්ත්වය හේතුවෙන්.

එරට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ නිව්යෝක් නගරයේ හිම පතනය සෙන්ටිමීටර් 20 සිට 33 දක්වා ඉහළ යා හැකි අතර, පිට පළාත්වල අඟල් 20ක් දක්වා හිමපතනය වැඩි විය හැකි බවයි.

ඒ හේතුවෙන් නිව්ජර්සි ආණ්ඩුකාරවරයා එම ප්‍රාන්තයට හදිසි තත්ත්වයක් ද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.