ගොළුමඩම මංසන්ධියේ වෙඩි තැබීමකින් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුට තුවාල

Thursday, 08 March 2018 - 21:32

%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD
රත්මලාන ගොළුමඩම මංසන්ධියේදී සිදුවූ වෙඩි තැබීමකින් බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී අමල් සිල්වා තුවාල ලබා තිබෙනවා.

ඔහු රෝහල් ගතකර ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.