වාහන පාවිච්චි කරන අයට ගන්න ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්

Friday, 09 March 2018 - 6:33

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B6+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වාහන පාවිච්චි කරන අයට ගන්න ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්  "
මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි කිරීම පෞද්ගලික අංශයට
මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි කිරීම ඉදිරියේදී පෞද්ගලික අංශයට ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ වේරහැර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු භූමියේ ඉදිකෙරුණු නව ලේඛණාගාරය විවෘත කිරීමට එක්වෙමින්.

- නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

- දැන් ඊ මෝට්‍රරින් ව්‍යාපෘතිය ආවම මෝටර් වාහන පාවිච්චි කරන අයට ඉතාම පහසුවක් ලැබෙනවා. තැරැව්කාරයෝ ඕන නැහැ. මොකද ඒක පෞද්ගලික අංශයෙන් කරන්නේ. මේ දූෂණය, කාර්යක්ෂමතාවය අඩු කරන්න නැත්නම් මේ ඔක්කොම පෞද්ගලීකරණය කරනවා නෙවෙයි.