මොරගහකන්ද - කළුගඟ ව්‍යාපෘතිය සියයට 75 ක් අවසන්

Monday, 12 March 2018 - 13:00

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+-+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%9F+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+75+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
මොරගහකන්ද - කළුගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කෙරෙන කළු ගඟ ජලාශයේ භෞතික ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වනවිට සියයට 75 කින් අවසන් කර තිබෙනවා.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සඳහන් කළේ මේ වසර අවසානයේදී මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළ කොටසට මෙන්ම වවුනියාව, පදවිය හා කිලිනොච්චිය යන ප්‍රදේශවලට ජලය බෙදාහැරීමට හැකිවන බවයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත මුදල ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 136 ක්.

මෙහි සමස්ත ජල ධාරිතාව ඝන කියුබ් මීටර 218 ක් වන අතර, ඉන් අවට කුඩා ජලාශ 100කට පමණ ජලය බෙදාහැරීමට නියමිතයි.