පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වාන් දොරටු 8 ක් විවෘත කෙරේ

Monday, 12 March 2018 - 13:34

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%94+8+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වාන් දොරටු 10 න් 8 ක් අද (12) දහවල් විවෘත කෙරුණා.

අඩිය බැගින් මෙලෙස වාන් දොරටු විවෘත කර ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් තත්පරයට ඝන අඩි 1120 බැගින් ජලය අඹන් ගඟ හරහා මහවැලි ගඟට මුදාහැරෙනු ඇති.

මේ නිසා අඹන් ගඟ සහ මහවැලි ගඟ භාවිත කිරීමේදී සැළකිලිමත් වන ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රදේශයේ ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.