සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන්ට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම ලබන මස සිට

Monday, 12 March 2018 - 14:05

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%83+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7
මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින පාසල් අයදුම්කරුවන්ට ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම ලබන මස සිට ආරම්භ කරන බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක සඳහන් කළේ ජතික හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීමට අදාළ ඉල්ලූම්පත් මේ මස 31 වන දිනට පෙර එම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබාදෙන ලෙසයි.

මීට අදාළ චක්‍රලේඛය විදුහල්පතිවරුන් වෙත යවා ඇති අතර, ඒ අනුව වයස අවුරුදු 15 සම්පූර්ණ වී ඇති සිසුන්ට මෙලෙස ජාතික හැඳුනම්පත් නිකුත් කෙරෙනු ඇති.

මේ වසරේ පාසල් සිසුන් සඳහා නව ජාතික හැඳුනුම්පත් 350,000 ක් පමණ නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.