හෙරොයින් කිලෝ ග්‍රෑම් 35ක් පුත්තලමේදී විනාශ කෙරේ

Monday, 12 March 2018 - 16:03

%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9D+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A+35%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
2010 වසරේදී අත්අඩංගුවට ගත් හෙරොයින් කිලෝ 35ක් අද (12) පුත්තලම මහාධිකරණ භුමියේදී විනාශ කරනු ලැබුවා.

ඒ අධිකරණ නියෝගයකට අනුවයි.

ඊට අමතර කේරළ ගංජා කිලෝ ග්‍රෑම් 2ක් ද විනාශ කළ බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ.