ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණයට පැරණි මනාප ක්‍රමය

Thursday, 19 April 2018 - 6:41

%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA
ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි මනාප ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීමට සියලු පක්ෂ කැමැත්තෙන් සිටින බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසනවා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මහනුවර සංචාරයේදී මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් කිරිඇල්ල අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළා.