ජර්මනියේ - බර්ලින් නුවරින් බෝම්බයක් සොයා ගැනේ

Friday, 20 April 2018 - 9:27

%E0%B6%A2%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+-+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A
ජර්මනියේ - බර්ලින් නුවර ඉදිකිරීම් සිදුකරන භූමියක වළදමා තිබීයදී දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ නිෂ්පාදිත බෝම්බයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

මේ වනවිට එය නිෂ්ක්‍රිය කිරීම සඳහා බෝම්බය සොයා ගත් ස්ථානය අවට ජනතාව ඉවත් කරමින් තිබෙන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

කිලෝග්‍රෑම් 500 ක් පමණ බර මෙම බෝම්බය බ්‍රිතාන්‍යයේ නිෂ්පාදනයක්.

මීට පෙර අවස්ථාවකද කිලෝග්‍රෑම් 250 ක බෝම්බයක් හමුවූ අවස්ථාවේ දර්ශන පහතින්.