කළුතර ප්‍රදේශ රැසකට හෙට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

Wednesday, 16 May 2018 - 11:16

%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට උදෑසන 8 සිට පැය 11 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව වාද්දුව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, උතුරු කළුතර සහ දකුණු කළුතර , බේරුවල, අලූත්ගම, දර්ගා නගරය, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ, පයාගල යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති. ඊට අමතරව, මග්ගොන, පිලමිනාවත්ත, කළුවාමෝදර, බෝම්බුවල සහ බෙන්තොට යන ප්‍රදේශවලට ද මෙම කාලසීමාව තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ.