අද විදෙස් ගතවන ජනතාවට පණිවුඩයක් (ඡායාරූප)

Thursday, 17 May 2018 - 12:42

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ආගමන විගමන නිලධාරීන්ගේ සංගමය ආරම්භ කිරීමට නියමිත අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් නියමිත වේලාවට පැය 3 කට පෙර ගුවන් තොටුපලට පැමිණෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මගීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

සේවා ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ ගැටළුවක් මුල් කරගනිමින් ආගමන විගමන නිලධාරීන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

අද දහවල් කෑම පැයේදී ඔවුන් කළු පටි පැළඳ විරෝධතාවක ද නිරතවුණා.