දැරණියගලම කම්පාකරමින් පස් කන්දකට යටවූ අවුරුදු 03 දැරිය

Thursday, 07 June 2018 - 12:54

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+03+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA
දැරණියගල, උඩමාලිබොඩ ප්‍රදේශයේ දී නිවසක් මතට පස් කන්දක් කඩා වැටීමෙන් වයස අවුරුදු 03ක දැරියක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

පවතින වර්ෂාවත් සමඟ අද (07) උදෑසන නිවස මතට මෙම පස් කන්ද කඩා වැටී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ වනවිට දැරියගේ මෘත ශරීරය දැරණියගල රෝහලේ තැන්පත් කර තිබෙනවා.