පානීය ජලය ඉල්ලා ප්‍රදේශවාසීන් තිස්ස - කතරගම මාර්ගය අවහිර කරයි

Monday, 09 July 2018 - 12:57

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83+-+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
තිස්ස - කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගය සඳගිරිගම ප්‍රදේශයෙන් අවහිර කරමින් ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් තවදුරටත් විරෝධතාවයේ නිරත වනවා.

ඔවුන් මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරත වන්නේ කලක් තිස්සේ පවතින පානීය ජල ගැටලූවකට විසදුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින්.  

මේ වනවිට එම ස්ථානයට ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කතරගම ස්ථාන භාර නිලධාරීවරයා පැමිණ ඇති අතර ඔවුන් විරෝධතාකරුවන් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරතවන බවයි එහි සිටින හිරු වාර්තාකරු කියා සිටියේ.