උසස් පෙළ අගෝස්තු 6 වනදා

Friday, 20 July 2018 - 7:41

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+6+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F
මෙවර උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු මස 06 වැනිදා ආරම්භ වන අතර, එය සැප්තැම්බර් මස 01 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

විභාග මධ්‍යස්ථාන 2,268 කදී විභාගය පැවැත්වෙන අතර, ඒ සඳහා පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගේ විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර තැපැල් මගින් යොමුකර තිබෙනවා.

එසේ නොලැබුණු යම් අපේක්ෂකයෙක් වෙතොත් ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය භාවිත කර විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.donets.lk වෙත පිවිසීමෙන්ද ලබාගත හැකියි.

මීට අමතරව 0112 - 78 42 08, 278 45 37 හෝ 011 318 83 50 යන දුරකතන අංක වෙත අමතා ප්‍රවේශපත්‍රය පිළිබඳව තොරතුරු ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතින බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.