පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් ඕස්ට්‍රේලියානු නගරයක් ඩෙංගු රෝගයෙන් මුදාගනී

Thursday, 02 August 2018 - 8:16

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටවුන්විල් නගරය වසර 4 ක් පුරා ඩෙංගු මදුරුවන්ගෙන් මුක්ත කලාපයක් ලෙස පවත්වාගැනීමට එරට පර්යේෂක කණ්ඩායමක් සමත්වී තිබෙනවා.

ඒ, ඩෙංගු මදුරුවන් මර්දනය කිරීම සඳහා තවත් මදුරු විශේෂයක් යොදාගැනීමෙන්.

ඩෙංගු වෛරසය පතුරුවන ඊඩිස් ඊජිප්ටයි මදුරුවා සිටින ප්‍රදේශවල වොල්බැකියා බැක්ටීරියාව සහිත මදුරුවන් බෝ කිරීම මගින් සාර්ථක ප්‍රතිඵලය අත්කරගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

ඕස්ට්‍රේලියානු පර්යේෂකයින්ගේ නවතම උත්සහය වී ඇත්තේ සීකා සහ මැලේරියාව පතුරුවන මදුරුවන් සඳහාද මෙම ක්‍රමය උපයෝගී කරගැනීමයි.