පොලිස් කොමිසමට සහ පොලිස්පතිවරයාට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවෙන් කැඳවිමක්

Wednesday, 29 August 2018 - 14:50

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජාතික පොලිස් කොමිසන් සභාව සහ පොලිස්පතිවරයා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව හමුවට කැඳවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, පොලිස් කොමිසන් සභාවේ නියෝග සහ පොලිස්පතිවරයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අතර පැන නැඟී ඇතැයි වාර්තාවන පරස්පරතා පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමටයි.

ඒ අනුව ලබන සතියේ දෙපාර්ශවයම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව හමුවට කැඳවා ඇති බවයි කථානායක මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කළේ.