රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයෙන් ආණ්ඩුවට චෝදනාවක්

Monday, 01 October 2018 - 20:17

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ තීරුබදු රහිත වාහන ආනයන බලපත්‍ර වසරක කාලයක් සදහා අත්හිටුවන බවට මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කලද මේ වන විට සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තම වාහන බලපත්‍රවලට අදාලව වාහන ආනයනය කර අවසන් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මේ හේතුවෙන් රජයට අහිමි වූ බදු ආදායම බිලියන හතකට ආසන්න බවයි.