දින 4 ක සිට බූන්දල කලපුවේ මසුන්ට සිදුවන දේ ?

Monday, 01 October 2018 - 20:24

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+4+%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%96%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%3F
හම්බන්තොට බූන්දල ජාතික වනෝද්‍යානයේ පිහිටි බූන්දල කලපුවේ මසුන් දින 4 ක පමණ කාලයක සිට විශාල වශයෙන් මියයමින් සිටින බව වාර්තා වනවා.

ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් පවසන්නේ, බූන්දල ලේවාය මගින් ඉවත් කරන ලද අපජලය කලපුවට එක් කිරීම මීට ප්‍රධාන හේතුව බවයි.

බූන්දල ජාතික වනෝද්‍යානය, රැම්සා ලේඛනයේ වටිනාම තෙත් බිමක් ලෙසටද නම් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, මීට දින 4 ක පමණ සිට එහි කලපුවක ජීවත් වන මසුන් ඇතුළු සත්ත්වයින් විශාල වශයෙන් මියයාමට පටන් ගත් බව ධීවරයින් පෙන්වා දෙනවා.

මෙම ප්‍රදේශයේ ධීවර රැකියාව ජීවිකාව කරගත් පවුල් 200 ක් පමණ ජීවත් වනවා.

ධීවරයින් පෙන්වා දෙන්නේ, මාසයක පමණ කාලයක සිට බූන්දල ලේවාය මගින් එහි අපජලය කලපුවට එක් කළ බවයි.