තද සුළං තත්ත්වයක් ගැන ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් දැනුවත් කිරීමක්

Tuesday, 02 October 2018 - 8:03

%E0%B6%AD%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%82+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වර්ෂාවත් සමඟ තද සුළං තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

විශේෂයෙන්ම විවෘත ස්ථානවල රැදී සිටීමෙන් සහ විවෘත වාහනවල ගමන් කිරීමෙන් වළකින ලෙසයි එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපා තද සුළං හේතුවෙන් නිවාස රැසකට හානි සිදුවුණා.

ඊයේ රාත්‍රී කාලයේදී පුත්තලම ප්‍රදේශය හරහා හමා ගිය තද සුළඟකින් නිවාස 100කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට හානි සිදුව ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.