මාදුරුඔය රක්ෂිතයේ වන සංහාරයක්

Tuesday, 18 December 2018 - 7:46

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%94%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මාදුරුඔය රක්ෂිතය අභ්‍යන්තරයේ මහා වන විනාශයක් සිදුවන බව පරිසරවේදීන් පවසනවා.

හෙක්ටයාර 58 ලක්ෂ 84,909ක භූමි ප්‍රමාණයකට හිමිකම් කියන මෙම රක්ෂිතයට බලපත්‍රයක් නොමැතිව ඇතුලු වීම හෝ කැලෑ හෙළිකිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරුණක්.

කෙසේ වෙතත්, පසුගිය දිනවලදී මාදුරුඔය රක්ෂිතයේ ඇති විශාල වටිනාකමකින් යුත් ගස් රැසක් කපා දමා ඇති බවටයි තොරතුරු අනාවරණ වී ඇත්තේ.