චීන ගවේෂකයන් මාතොට වරායේ

Wednesday, 26 December 2018 - 19:09

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A
චීනයේ ෂිචුආන් විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා ගවේෂකයින් පිරිසක් සහ කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය ඒකාබද්ධව මන්නාරම - මාතොට පැරණි වෙළඳ වරායේ විශේෂ ගවේෂනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේද පූර්ණ සහය ලබාදී ඇති බවයි එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය පී.බී. මණ්ඩාවල කියා සිටියේ.

මෙහිදී පැරණි මාතොට වරාය හරහා ශ්‍රී ලංකාව විදේශීය රාජ්‍යයන් සමඟ සිදුකළ වෙළඳ ගණුදෙනු සහ අනෙකුත් පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමට නියමිතයි.

මෙම ගවේෂනය සිදුකරන සියලු නියෝජිතයින් අනිද්දා තමන් හමුවී ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවද පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී.බී. මණ්ඩාවල හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් කියා සිටියා.