මාර්ග රිය අනතුරුවලින් සියයට 30ක් සුදුඉරි මත

Friday, 28 December 2018 - 13:35

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+30%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%AD
මේ වසර තුළ කොළඹ නාගරික බල ප්‍රදේශය තුළ සිදුවූ මාර්ග අනතුරුවලින් මියගිය පුද්ගලයින්ගෙන් සියයට 30 ක් පමණ සුදු ඉරි මත සිදුවූ අනතුරුවලින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

කොළඹ නාගරික අතිරේක හදිසි මරණ පරීක්ෂක නීතිඥ ඉරේෂා දේශානි සමරවීර කියා සිටියේ පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව එය සීඝ්‍ර වර්ධනයක් බවයි.

පදිකයින්ගේ නොසැලකිල්ල සහ සුදු ඉරි, මගියා පෞද්ගලික දේපලක් ලෙස පරිහරණය කිරීම ද ඊට හේතුවී ඇති බව ඇය වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.