රියර් අද්මිරාල් කේ.කේ.ටී.පී.එච් ද සිල්වා නාවික හමුදාපති ධුරයට

Monday, 31 December 2018 - 10:04

%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9A.%E0%B6%9A%E0%B7%9A.%E0%B6%A7%E0%B7%93.%E0%B6%B4%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B6%A0%E0%B7%8A+%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 23 වන නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස රියර් අද්මිරාල් කේ.කේ.ටී.පී.එච් ද සිල්වා පත්කර තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා විසින් නව නාවික හමුදාපතිවරයා වෙත එම පත්වීම් ලිපිය අද (31) පෙරවරුවේ භාරදුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පැවසුවේ.

ඒ අනුව රියර් අද්මිරාල් කේ.කේ.ටී.පී.එච් ද සිල්වා හෙට සිට එම ධුරයේ කටයුතු කරනු ඇති.