පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ධුරය ගැන කථානායකවරයාගේ තීරණය දැනුම්දෙයි

Friday, 04 January 2019 - 13:59

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පිළිගැනීමට සිදුවන බව කථානායකවරයා, පක්ෂ නායකයන්ට දැනුම්දී තිබෙනවා.

අද පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී කථානායක කරූ ජයසූරිය වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීරද පිළිගැනීමට සිදුවන බවයි.

එමෙන්ම පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ද පක්ෂ නායකයන්ගේ අවධානය යොමුවී තිබෙනවා.

මේ අතර, පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳවද මෙම පක්ෂ නායක හමුවේදී අදහස් හුවමාරු වී ඇති බව සඳහන්.